Thiết bị karaoke chuyên nghiệp 

hanet karaoke new

Phân phối đầu karaoke Hanet, thiết bị karaoke chuyên nghiệp Bonus Audio.                                                                  

new

 

Thiết bị karaoke chuyên nghiệp 

hanet karaoke new

Phân phối đầu karaoke Hanet, thiết bị karaoke chuyên nghiệp Bonus Audio.                                                                  

new

 

Thiết bị karaoke chuyên nghiệp 

hanet karaoke new

Phân phối đầu karaoke Hanet, thiết bị karaoke chuyên nghiệp Bonus Audio.                                                                  

new

 

Thiết bị karaoke chuyên nghiệp 

hanet karaoke new

Phân phối đầu karaoke Hanet, thiết bị karaoke chuyên nghiệp Bonus Audio.                                                                  

new

 

Sản phẩm tiêu biểu

Ampy karaoke digital Bonus DSP-24D
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa professional - karaoke Bonus ARX-312N
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa karaoke Bonus KP-4.2
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Main Power Bonus D2
Đơn giá: 8,9000.00
Main Power Bonus D4
Đơn giá: 12,5000.00

 Đầu karaoke Hanet PlayX One

Sản phẩm tiêu biểu

Ampy karaoke digital Bonus DSP-24D
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa professional - karaoke Bonus ARX-312N
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa karaoke Bonus KP-4.2
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Main Power Bonus D2
Đơn giá: 8,9000.00
Main Power Bonus D4
Đơn giá: 12,5000.00

 Đầu karaoke Hanet PlayX One

Sản phẩm tiêu biểu

Ampy karaoke digital Bonus DSP-24D
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa professional - karaoke Bonus ARX-312N
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa karaoke Bonus KP-4.2
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Main Power Bonus D2
Đơn giá: 8,9000.00
Main Power Bonus D4
Đơn giá: 12,5000.00

 Đầu karaoke Hanet PlayX One

Sản phẩm tiêu biểu

Ampy karaoke digital Bonus DSP-24D
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa professional - karaoke Bonus ARX-312N
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Loa karaoke Bonus KP-4.2
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Main Power Bonus D2
Đơn giá: 8,9000.00
Main Power Bonus D4
Đơn giá: 12,5000.00

 Đầu karaoke Hanet PlayX One

INSTALLED SOUND

:

 INSTALLED SOUND AKG

Microphone AKG D770
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG BBB DFIVE
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG D5
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C5
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone akg D7
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone akg D7
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG Elle C
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C535 EB
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG D88 S
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone akg D44 S
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone akg D55 S
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone akg D44 S
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG CBL99
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG CBL410 PCC
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG C547 BL
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG ST6
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG CGN521 STS
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG CGN321 STS
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG P420
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG CGN99H/Large
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG HM1000
Đơn giá: liên hệ 0988578149
AKG GN155 Set
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG P120-USB
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG P120
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG P170
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG P220
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG P420
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG P820 Tube
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C1000 S
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C2000
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C3000
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C4000
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C4500 BC
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C747 V11
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C480 B combo
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C214
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C414 XLII
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C414 XLS
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Recording microphone AKG C451 B
Đơn giá: liên hệ 0988578149
Microphone AKG C12 VR
Đơn giá: liên hệ 0988578149

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

CÔNG TY TNHH TM ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT

PHAN NGUYỄN

Địa chỉ : 406 Tân Sơn Nhì – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú – HCM 
ĐT/Fax : 08.626 92440
Holine: 0988 578 149
Email: hungnt@phannguyen.com.vn
Hệ thống website Phan Nguyễn Audio
 1. http://thietbikaraoke.net
 2. http://phannguyen.com.vn
 3. http://phannguyenaudio.com
 4. http://bonusaudio.vn
 5. http://thicongkaraoke.net
 6. http://noithatkaraoke.org
 7. http://hanetkaraoke.net

THI CÔNG - THIẾT KẾ

 thiết kế thi công phòng karaoke

Nội Thất Phan Nguyễn

 Thiết bị nội thất phan nguyễn

Quảng cáo

Hanet PlayX one

Thống kê

Trực tuyến: 27
Tổng truy cập: 714658

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

CÔNG TY TNHH TM ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT

PHAN NGUYỄN

Địa chỉ : 406 Tân Sơn Nhì – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú – HCM 
ĐT/Fax : 08.626 92440
Holine: 0988 578 149
Email: hungnt@phannguyen.com.vn
Hệ thống website Phan Nguyễn Audio
 1. http://thietbikaraoke.net
 2. http://phannguyen.com.vn
 3. http://phannguyenaudio.com
 4. http://bonusaudio.vn
 5. http://thicongkaraoke.net
 6. http://noithatkaraoke.org
 7. http://hanetkaraoke.net

THI CÔNG - THIẾT KẾ

 thiết kế thi công phòng karaoke

Nội Thất Phan Nguyễn

 Thiết bị nội thất phan nguyễn

Quảng cáo

Hanet PlayX one

Thống kê

Trực tuyến: 27
Tổng truy cập: 714658

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ

CÔNG TY TNHH TM ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT

PHAN NGUYỄN

Địa chỉ : 406 Tân Sơn Nhì – Phường Tân Quý – Quận Tân Phú – HCM 
ĐT/Fax : 08.626 92440
Holine: 0988 578 149
Email: hungnt@phannguyen.com.vn
Hệ thống website Phan Nguyễn Audio
 1. http://thietbikaraoke.net
 2. http://phannguyen.com.vn
 3. http://phannguyenaudio.com
 4. http://bonusaudio.vn
 5. http://thicongkaraoke.net
 6. http://noithatkaraoke.org
 7. http://hanetkaraoke.net

THI CÔNG - THIẾT KẾ

 thiết kế thi công phòng karaoke

Nội Thất Phan Nguyễn

 Thiết bị nội thất phan nguyễn

Quảng cáo

Hanet PlayX one

Thống kê

Trực tuyến: 27
Tổng truy cập: 714658
logo phan nguyễn audio

CÔNG TY TNHH TM ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT

PHAN NGUYỄN 

406 TÂN SƠN NHÌ - PHƯỜNG TÂN QUÝ - QUẬN TÂN PHÚ - TP .HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI : 08. 626 92440 - 08.626 73304 - FAX 08.626 92 440  

Website: www.phannguyen.com.vn 

Email : info@phannguyen.com.vn

  

logo phan nguyễn audio

CÔNG TY TNHH TM ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT

PHAN NGUYỄN 

406 TÂN SƠN NHÌ - PHƯỜNG TÂN QUÝ - QUẬN TÂN PHÚ - TP .HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI : 08. 626 92440 - 08.626 73304 - FAX 08.626 92 440  

Website: www.phannguyen.com.vn 

Email : info@phannguyen.com.vn

  

logo phan nguyễn audio

CÔNG TY TNHH TM ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT

PHAN NGUYỄN 

406 TÂN SƠN NHÌ - PHƯỜNG TÂN QUÝ - QUẬN TÂN PHÚ - TP .HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI : 08. 626 92440 - 08.626 73304 - FAX 08.626 92 440  

Website: www.phannguyen.com.vn 

Email : info@phannguyen.com.vn

  

Làm web rẻ bởi VNOSD